שלבי הרשמה להגרלה

נגן וידאו
שלב 1

בדיקת זכאותכם והנפקת תעודת זכאות:
ההגרלה מיועדת לבעלי תעודת זכאות בתוכנית "מחיר למשתכן" במעמד חסר דירה.

לברור זכאותכם לחצו כאן.

שלב 3

סיורים בדירות:
סיורים בדירות יערכו כשבועיים לפני מועד ההגרלה הרלוונטית ומועדי הסיורים מפורסמים באתר האינטרנט של הפרויקט.

שלב 4

תוצאות הגרלה ובחירת דירה:
לצורך בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יזומנו הזוכים בהודעת הזכייה לימים מרוכזים, במהלכם יוצגו להם הדירות פנויות בשכר דירה מופחת. לאחר בחירת הדירה, יקבל הזוכה מועד לחתימת הסכם השכירות.

* הזוכים יידרשו לשלם לחברה, עד למועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת במתחם וכתנאי לבחירתה, סך של 2,000 ₪, אשר ישולמו לחשבון החברה קודם למועד בחירת דירה או באמצעות שיק שיומצא במועד בחירת הדירה.

בשים לב, כי בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל בקשר עם שלבי הרישום והזכייה לבין נוהל ההגרלות, יגברו ההוראות הכתובות בנוהל ההגרלות, ט.ל.ח

לבירור ופרטים נוספים חייגו 9515*

*ההדמיות הינן להמחשה בלבד. כלל המוצג בהן עלול להשתנות בהתאם לדרישת הרשויות ו / או החלטת החברה. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם שייחתם על נספחיו לרבות המפרט ותוכנית הדירה, ובכפוף למותנה בו.
עורכת ההגרלה היא ליווינג נכסים 1 בע"מ. ניתן לקבל העתק מתקנון ההגרלה ברח' ארניה 32 ת"א במשרדי עורכת ההגרלה.
***בכפוף לנוהל ההגרלות, ט.ל.ח