שאלות ותשובות

מדובר בהטבה משמעותית:  הנחה של כ -20% בדמי השכירות החודשיים ביחס למחיר השכירות בשוק החופשי, כפי שנקבע ע”י שמאי מטעם החברה הממשלתית “דירה להשכיר”

לא.
ניתן להודיע 90 ימים לפני תום כל שנת שכירות על סיום ההתקשרות.
ההודעה תימסר בהתאם לאמור בהסכם השכירות.

החוזה בין הצדדים הוא לתקופה מקסימלית של עשר שנים.

כן.
יש עלויות נוספות בהתאם לקבוע בהסכם השכירות כגון  חיבור גז, גז, שימוש בחדר הכושר, שימוש בחדר הדיירים וכד’

ההטבה מאפשרת לשכור דירה בפרויקטים לתקופה של עד עשר שנים . ההטבה ניתנת למימוש בפרויקטים חדשים , הכוללים דירות מאובזרות, בסביבת מגורים מודרנית, עם חדרי כושר, מועדוני דיירים ועוד.
בנוגע לשכר דירה מופחת, בכל שנת שכירות הזוכים יידרשו לעמוד בתנאי הזכאות המקוריים ולהציג לחברה תעודת זכאות מעודכנת. 

ההטבה הינה לזכאים בלבד, שיבחרו באמצעות הגרלה שתערך ע”י Living אזורים, בפיקוח החברה הממשלתית “דירה להשכיר”.

בכל פרויקט בו יש דירות בשכר דירה מופחת, מוקצות מראש בין 25% ל -50% מהדירות בפרויקט לטובת הזכאים. עפ”י החלטת רשות מקרקעי ישראל והחברה הממשלתית “דירה להשכיר” הדירות במחיר המופחת הן דירות 2,3 ו – 4 חדרים

על מנת לקבל את ההטבה, עליך להיות בעל ‘תעודת זכאות’, להירשם להגרלה לפרויקט הרצוי במהלך התקופה הרלוונטית. הזוכים בהגרלה, יהיו זכאים לשכור דירה במחיר מופחת מתוך הדירות הפנויות .

על מנת להשתתף בהגרלה יש להוציא אישור זכאות / דירה בהנחה בתוכנית “מחיר למשתכן” במעמד חסר דירה. לצורך כך יש לעמוד בקריטריונים המפורטים בקישור

אם אתם עומדים בקריטריונים, נשאר רק להנפיק את אישור  הזכאות / דירה בהנחה – ואת זה עושים באמצעות חברות הסיוע מטעם משרד השיכון ובינוי. להלן פרטי חברות הסיוע וכתובת אתרי האינטרנט:

2850* אלונים (מגער) www.alonim-mgar.co.il

6266* עמידר www.amidar .co.il

6078* מילגם www.milgam.co.il

רשאים להשתתף בהגרלה כל מי שעונה על 3 הסעיפים :
1. הנפקת אישור זכאות / דירה בהנחה בתוקף.
2. הגשת בקשה להירשם להגרלה וקבלת אישור בדבר הרישום להגרלה עד למועד האחרון.
3. קבלת אישור שההרשמה התקבלה.

המועד האחרון לרישום להגרלה – 08.10.22.

*יובהר כי נכון למועד ההגרלה אין דירות פנויות והזוכים יכנסו לרשימת המתנה, על כן לא יתקיימו סיורים בדירות

 

כנסו לעמוד “טפסים להורדה” וקראו את תקנון ההגרלה. 

בהתאם למפורט בתקנון ההגרלה המצוי באתר האינטרנט בעמוד “טפסים להורדה”.

הגרלות לגבי דירות פנויות בשכר דירה מופחת, תתקיימנה אחת לשמונה עשר (18) חודשים במהלך כל תקופת ההשכרה, במועד אשר יקבע על ידי החברה.

הזוכים יידרשו לשלם לחברה, עד למועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת במתחם וכתנאי לבחירתה, סך של 2,000 ₪ וכן, להמציא לחברה עד ו/או במועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת, אישור על תשלום הפיקדון.

לאחר חתימת הזוכים על הסכם השכירות והשלמת המצאת כל הביטחונות ו/או המסמכים המפורטים בהסכם השכירות, לחברה, יומר הפיקדון למקדמה על חשבון דמי השכירות שישולמו על ידי הזוכים עבור חודש השכירות הראשון לדירה בשכר דירה מופחת, ולא יוחזר לזוכים.

אם זכאי שילם פיקדון אך חזר בו מרצונו לשכירת דירה טרם שנבחרה על ידו דירה – יושב לו הפיקדון

* יובהר כי נכון למועד ההגרלה אין דירות פנויות והזוכים יכנסו לרשימת המתנה

לצורך בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יזומנו הזוכים בהודעת הזכייה לימים מרוכזים במהלכם יוצגו לזוכים דירות פנויות בשכר דירה מופחת

סדר בחירת דירה בשכר דירה מופחת הנו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה (הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה)

* יובהר כי נכון למועד ההגרלה אין דירות פנויות והזוכים יכנסו לרשימת המתנה

לא, הדירות אינן למכירה.

בפרויקט מושכרות דירות לטווח ארוך, במחירי ‘שוק חופשי’, ניתן להתעניין מול צוות Living לגבי השכרת דירות אלו .

השאלות ותשובות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. ט.ל.ח. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין נוהל ההגרלות, תגברנה ההוראות נוהל ההגרלות.

לבירור ופרטים נוספים חייגו 9515*

*ההדמיות הינן להמחשה בלבד. כלל המוצג בהן עלול להשתנות בהתאם לדרישת הרשויות ו / או החלטת החברה. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם שייחתם על נספחיו לרבות המפרט ותוכנית הדירה, ובכפוף למותנה בו.
עורכת ההגרלה היא ליווינג נכסים 1 בע"מ. ניתן לקבל העתק מתקנון ההגרלה ברח' ארניה 32 ת"א במשרדי עורכת ההגרלה.
***בכפוף לנוהל ההגרלות, ט.ל.ח

ההרשמה להגרלה הסתיימה!

הודעות נשלחו לזוכים