רשימת דירות

לרשימת דירות בניין 400

לרשימת דירות בניין 405

* יובהר כי נכון למועד ההגרלה אין דירות פנויות והזוכים יכנסו לרשימת המתנה

3 חד' דגם P

3 חד' דגם K

3 חד' דגם M

4 חד' דגם F

4 חד' דגם C

4 חד' דגם F1

לבירור ופרטים נוספים חייגו 9515*

*ההדמיות הינן להמחשה בלבד. כלל המוצג בהן עלול להשתנות בהתאם לדרישת הרשויות ו / או החלטת החברה. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם שייחתם על נספחיו לרבות המפרט ותוכנית הדירה, ובכפוף למותנה בו.
עורכת ההגרלה היא ליווינג נכסים 1 בע"מ. ניתן לקבל העתק מתקנון ההגרלה ברח' ארניה 32 ת"א במשרדי עורכת ההגרלה.
***בכפוף לנוהל ההגרלות, ט.ל.ח

ההרשמה להגרלה הסתיימה!

הודעות נשלחו לזוכים